cv
Aktuellt/ kommande


Dela rum, projekt med konstnärsgruppen AV4. Projektmedel från KC Nord, 2019/20

Monument över de viktigaste platserna: Projektmedel från Region Västernorrland 2019/20.

Tankar om klimatet; utställning på Konstfrämjandet i Karlstad tillsammans med Kolonin i Arvika, maj 2020Utställningar (sammanställning sista tio åren)


2019            The British Academy, London, UK; juni 2019; Summer Showcase 
                     https://www.thebritishacademy.ac.uk/events/summershowcase/2019/exhibits                                                             2019             Galleri Alva, Umeå; Ogräs, separatutställning

2018             Galleri KiKa, Karlstad, samlingsutställning

2018             Konstfrämjandet Umeå; Gestaltning utan beställare, med konstnärsgruppen AV4

2017             Craft Design Hall, the National Taiwan Craft Research and Develop. Inst., Taiwan;

                     Internat. Biennial of Paper and Fiber art

2016             Transition Gallery, Idaho State University, USA. Curator: Basia Irland; Water Ecology

2016             Beaney House of Art and Knowledge, UK; Prescriptions, samlingsutställning

2016             Petofi Literary Museum, Budapest, Ungern; Environmental Project, samlingsutställning

2015             MAMU Gallery, Budapest, Ungern; Library Thoughts, samlingsutställning

2014             Nordic House, Reykjavik, Island, med konstnärsgruppen Context

2014             Doverodde Book Arts Centre, Danmark, med konstnärsgruppen Context

2013             Silkeborg Kunsthall, Silkeborg, Danmark, med konstnärsgruppen Context

2013             Katuaq Culture Centre, Nuuk, Greenland, med konstnärsgruppen Context

2012             Skellefteå Konsthall, Skellefteå, samlingsutställning

2011             Ersboda Folkets Hus, Umeå

2010             Langska huset, Visby, med konstnärsgruppen Context

2010             Umeå Universitetsbibliotek; Umeå, med konstnärsgruppen Context

2010             Nordic House, Reykjavik, Island, med konstnärsgruppen Context

2009             Kulturspinderiet, Silkeborg, Danmark, med konstnärsgruppen Context

2009             Umeå Stadsbibliotek, konsthallen, separatutställning

2009             Galleri Alva; Universitetssjukhuset, Umeå, separatutställning

2008             Rackstadmuseet, Arvika, samlingsutställning Kom hem


Offentlig konst


2018              Det enda byggnadsverk som (faktiskt) syns och hörs från rymden, med AV4, Umeå Universitetssjukhus

2017              50 m2 jord; socialt konstprojekt i stadsdelen Ersboda, Umeå (kompetensutveckling Statens Konstråd/Valand)

2011              Akademibokhandeln/Åkerbloms bokhandel; trapphus, Umeå

2009              Skeppsviks Herrgård; land art, Umeå

2008              Quranten AB; väntrum, Umeå

2004              Nora kommun; skulpturgrupp

2004              Operaplan, Umeå; Isskulptur, med Antti Savela (med traktorhjälp från Umeå kommun Gator och parker)

2000              Umeå Universitetssjukhus, Inst. för pediatrik

2000              Umeå Universitetssjukhus, Hudkliniken

   

Bidrag och stipendier


2019                Konstnärsnämnden; arbetsstipendium

2018                KC Nord; Projektmedel

2017                Konstnärsnämnden; resebidrag, Japan

2017                KC Nord; Projektmedel

2007                Västerbotten läns landsting, EU medel

2006                KC Nord; Projektmedel

2005                Västerbotten läns landsting, EU medel


Uppdrag, anställningar


2019 -              Umeå Konstskola, tf huvudlärare

2019                Umeå Konstskola; gästlärare

2019/20           Kulturrådet; Skapande skola, Umeå kommun, samtliga klasser i grundsärskolan

2017 –             Kulturrådet; Skapande Skola i Västerbottens inland (flertalet skolor)

2016 –             Umeå kommun; ateljépedagog

2012                Vindelns folkhögskola; huvudlärare på Färg och Form

2011 – 2014    Umeå kommun; projektledare konst/naturprojekt

2011                Sweco AB, Umeå; konstnärlig rådgivare av utemiljön för ny modellförskola passivt hus

2010 –             Umeå Waldorfskola; pedagog och utemiljöansvarig

2010 – 2014    Forslundgymnasiet; lärare på Trädgårdsmästarutbildningen

2010 – 2014    Umeå Universitet; lärare Färg och form (Spa-programmet)

2005 – 2008    Landstingsägt EU projekt; sociala konstprojekt

1998 – 2010    Folkuniversitet / Internationalla Gymnasiet; konstpedagog 50%

1991 – 1994    Brattby Vårdhem, Vännäs; dramaterapeut


I samlingar


University Library of Kent; Special Collection, UK

Hungarian Multicultural Center, Budapest, Ungern

Umeå kommun

Västerbottens läns landsting

Örebro läns landsting   

 

Övrigt


2019              Antropocen; workshop/uppstart samarbete med konstnärsgruppen Kolonin i Arvika

2019 -             KRO Västerbotten; styrelseledamot

2017 –            AV4 konstnärsgrupp

2009 - 2014   Context, konstnärsgrupp 

2009               Landstinget Västerbotten; Tobacco children

2006 – 2008   KRO Västerbotten; styrelseledamot

2006               Kulturhuset Stockholm; min bok Skydd och oskydd i bokhandeln

2006               Malmö Konsthall; min bok Skydd och oskydd i bokhandeln

2005               Bok- och biblioteksmässan i Göteborg; bok i Västerbottensmontern 

2004               Malmö Konsthall; min bok Santo dell'arte i bokhandeln

2004               Grafikens Hus, Mariefred; min bok Santo dell'arte i bokhandeln 

2001 – 2003   Galleri Verkligheten, Umeå; medarbetare

 +46703141867

gunillaspost@hotmail.com