aktuellt/current

"Ogräs"

Separatutställing

Galleri Alva, Umeå Universitetssjukhus april 2019

https://www.vk.se/2764196/ograset-far-breda-ut-sig

Om hierarkier


Under somrarna jobbar jag med växtskötsel. Sätter frön, vattnar, skyddar mot stark sol och kalla nätter. Rensar ogräs. Men mitt i allt har frågor börjat växa; vilka växter är ”bra” och vilka är ”dåliga”?


”Alla arter kan förekomma som nyttoväxter i vissa fall och som oönskade ogräs i andra fall”; (Jordbruksverket; Jordbruksinformation 21 – 2003).
Ogräs är därmed plantor som uppträder på en plats där de inte är önskvärda.


I slutändan handlar det alltså om värderingar. Jag slås av att trots att vi för vår överlevnad är helt beroende av växter, är det lätt hänt att se det gröna som en slags kuliss till tillvaron. Tänker på allt det jag kanske inte ser, när blicken är inställd på ett visst system, vissa förväntningar. Frågor kring hierarkier och rätten till livsrummet - oavsett om det handlar om växter, djur eller människor - skaver, växer och formar följdfrågor. Slentrian och brist på tid och tålamod, kan göra att gamla sanningar inte ifrågasätts.


Att teckna noga tar tid. Tid, som när den får utrymme, skärper sinnet. Sakta och noga tecknar jag ogräs och sly – växtrikets underklass. De som i sig inte får särskilt positiv uppmärksamhet, men som om de försvinner, kan göra att systemen börjar halta.


På en åker i Värpinge utanför Lund, odlar man sedan en tid ogräsarter, vilka annars riskerar utrotning.