News

Camilla caster, Ida Hansson, Stina Lundin och jag samarbetar sedan våren 2017 under namnet AV4. Vårt första projekt, som vi delvis fått finansiering till från KC Nord, visades i Umeå under några dagar i februari 2018:


Det enda byggnadsverk som (faktiskt) syns och hörs från rymden:
Under vintern/våren 2019 arbetar vi vidare med bortglömda platser i det offentliga rummet, med ny finansiering från KC Nord.