Åkerby


växer

omges

värmer

värms


Som en familjemedlem,

sammanlänkad

men ändå helt och fullt

sin egen


Blickar ut

studerar, drömmer


kroppen fast i förnan

men tanken blottad

genom den frånvaro

betraktandet skapat


Drömma

längta

Genom jordbundenhenten uppkomna tankar


Den fritt svävande organismen

Vad tänker den?

Vad drömmer den om?

En gränslös flykt?

Eller längtan efter jordens fasthet?